Tro

 

TroFrontcoverBydd Gwyneth Glyn yn rhyddhau ei halbwm newydd, Tro, ar label bendigedig ar y 29ain o Fedi. Tro yw’r albwm unigol ddiweddaraf gan un o artistiaid mwyaf diddorol a disglair Cymru. Mae cariad Gwyneth at iaith, a’i chrefft a’i dawn fel cyfansoddwraig yn amlwg yn y caneuon grymus hyn. Hefyd yn ymddangos ar yr albwm mae Seckou Keita, y chwaraewr kora adnabyddus o Senegal, a Rowan Rheinigans, enillydd Gwobr Werin BBC Radio 2.

Wyneb dros dro

Clawr Wyneb dros droCasgliad cyntaf Gwyneth o ganeuon gwreiddiol, yn cynnwys y ffefrynau ‘Adra’ ac ‘Angeline.’ Recordiwyd yn Stiwdio Blaen y Cae, Garndolbenmaen yn 2005 dan ofal tadol y cynhyrchydd Dyl Mei. Naws syml, deimladwy sydd i’r caneuon, a chyfeiliant cynnil gitar acwstig, bwswci, pedal ddur a banjô. Yn ymuno ar ambell i gȃn mae Alun Tan Lan ac Euron Jôs.

Tonau

Clawr TonauAil albym Gwyneth a’r band, sydd bellach yn cynnwys y drymiwr Pete Alan Richardson. Ceir sŵn llawnach ar ganeuon megis ‘Cȃn y siarc’ a blas o ganu gwlad ar ‘Dail Tafol’ a ‘Iȃr fach yr haf.’ Daw graen a sylw’r cynhyrchydd Dave Wrench ȃ’r cyfan ynghŷd mewn casgliad aeddfed ac annwyl – y cyntaf a ryddhawyd ar label Gwyneth ei hun – Recordiau Gwinllan.

Cainc

Clawr CaincTrydydd casgliad hirddisgwyliedig o ganeuon gwreiddiol, yn amrywio o hanes teuluol epig y ‘Dansin Bêr’ i’r anthem radio ‘Ewbanamandda’ i’r gȃn serch gofiadwy ‘Lle fyswn i’. Ceir cyfraniadau gan y basydd Llŷr Pari a Cass Meurig ar y ffidil. Taflodd y cynhyrchydd Dave Wrench ei fflachlwch unwaith eto dros gasgliad o ganeuon sydd weithiau’n ddireidus, weithiau’n ddirdynnol.