Gwneud mor a mynydd

Gwneud mor a mynydd cover
Gwyneth Glyn Evans, Lowri Davies, Esyllt Nest Roberts
June 2000 (Gwasg Carreg Gwalch)

Drws arall i’r coed

Drws arall i'r coed cover
Gwyneth Glyn Evans, Eurgain Haf, Dyfrig Jones, Caryl Lewis, Manon Wyn
February 2005 (Sgript Cymru)