Gwneud mor a mynydd

Clawr Gwneud mor a mynydd
Gwyneth Glyn Evans, Lowri Davies, Esyllt Nest Roberts
Mehefin 2000 (Gwasg Carreg Gwalch)