Drws arall i’r coed

Clawr Drws arall i'r coed
Gwyneth Glyn Evans, Eurgain Haf, Dyfrig Jones, Caryl Lewis, Manon Wyn
Chwefror 2005 (Sgript Cymru)