Archifau Categori: Newyddion

*Ghazalaw* yw’r diweddaraf i’w ryddhau ar label Cerys Matthews

Ghazalaw

Ghazalaw, albwm gyntaf eponymaidd y cywaith Cymru / India, yw’r diweddaraf i gael ei ryddhau ar label recordiau Cerys Matthews, ‘Marvels of the Universe’, mewn cydweithriad gyda Theatr Mwldan.

Caiff yr albwm ei rhyddhau ar 25ain o Fedi 2015, gyda pherfformiadau byw yng Nghymru a Lloegr yn Nhachwedd 2015 gyda chefnogaeth gan Artist y Flwyddyn BBC Gorwelion – Kizzy Crawford.

Archebwch ymlaen llaw ar amazon.co.uk o’r 17eg o Awst ymlaen.

O Walia i Washington D.C.

Cyffrous iawn ydi cael fy ngwadd yn ôl i Ŵyl y Smithsonian Folklife yn Washington D.C. fis Gorffennaf. Sôn am fraint cael cynrychioli fy ngwlad ysgwydd-wrth-ysgwydd â chenhedloedd eraill y byd!

Mi ges i brofiadau rhyfeddol ar fy ymweliad diwethaf yn 2009 pan deithiodd haid afieithus o Gymry yno i rannu a dathlu ein diwylliant unigryw ar y ‘Mall’ , dafliad carreg yn unig o’r Tŷ Gwyn. Y tro yma mae’r pwyslais ar yr iaith Gymraeg a byddaf yn perfformio fel rhan o’r rhaglen ‘Ieithoedd lleiafrifol ac etifeddiaith ddiwylliannol’, yn cyflwyno fy nghaneuon a’m barddoniaeth a thrafod yr her a’r wefr o fod yn Gymraes yn yr ugeinfed ganrif ar hugain.

Yn ymuno â mi ar y siwrnai fydd y prifeirdd Twm Morys ac Ifor ap Glyn, a’r ieithydd a’r academydd Owen Saer. Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl a’r rhaglen cliciwch yma.