Archif Awdur: Gwyneth Glyn

Y diweddara o D.C.

Trydydd diwrnod yr Wyl yn barod a’r dyddiau’n carlamu heibio! Cynulleidfaoedd brwd yn gwrando’n astud ac yn llawn diddordeb yng Nghymru a’r Cymry. Rydan ni’n rhannu pabell efo Hawaiiaid hawddgar ac mae’r Hwngariaid hynaws yn ein diddanu ni efo’u halawon gwerin bob nos. Gwledd o ddiwylliant o bob cwr o’r byd yma. Mae hi’n fraint bod yn rhan o frawdoliaeth ieithoedd lleiafrifol y byd. Llun ydi hwn o Roberto o Bolivia, roth fenthyg ei jarango imi!

20130705-110147.jpg

O Walia i Washington D.C.

Cyffrous iawn ydi cael fy ngwadd yn ôl i Ŵyl y Smithsonian Folklife yn Washington D.C. fis Gorffennaf. Sôn am fraint cael cynrychioli fy ngwlad ysgwydd-wrth-ysgwydd â chenhedloedd eraill y byd!

Mi ges i brofiadau rhyfeddol ar fy ymweliad diwethaf yn 2009 pan deithiodd haid afieithus o Gymry yno i rannu a dathlu ein diwylliant unigryw ar y ‘Mall’ , dafliad carreg yn unig o’r Tŷ Gwyn. Y tro yma mae’r pwyslais ar yr iaith Gymraeg a byddaf yn perfformio fel rhan o’r rhaglen ‘Ieithoedd lleiafrifol ac etifeddiaith ddiwylliannol’, yn cyflwyno fy nghaneuon a’m barddoniaeth a thrafod yr her a’r wefr o fod yn Gymraes yn yr ugeinfed ganrif ar hugain.

Yn ymuno â mi ar y siwrnai fydd y prifeirdd Twm Morys ac Ifor ap Glyn, a’r ieithydd a’r academydd Owen Saer. Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl a’r rhaglen cliciwch yma.