Archifau Misol: Gorffennaf 2013

Y diweddara o D.C.

Trydydd diwrnod yr Wyl yn barod a’r dyddiau’n carlamu heibio! Cynulleidfaoedd brwd yn gwrando’n astud ac yn llawn diddordeb yng Nghymru a’r Cymry. Rydan ni’n rhannu pabell efo Hawaiiaid hawddgar ac mae’r Hwngariaid hynaws yn ein diddanu ni efo’u halawon gwerin bob nos. Gwledd o ddiwylliant o bob cwr o’r byd yma. Mae hi’n fraint bod yn rhan o frawdoliaeth ieithoedd lleiafrifol y byd. Llun ydi hwn o Roberto o Bolivia, roth fenthyg ei jarango imi!

20130705-110147.jpg