*Tro* Albwm Newydd Gwyneth Glyn Yn Rhyddhau Medi 29 2017

TroFrontcover

Bydd Gwyneth Glyn yn rhyddhau ei halbwm newydd, Tro, ar label bendigedig ar y 29ain o Fedi. Tro yw’r albwm unigol ddiweddaraf gan un o artistiaid mwyaf diddorol a disglair Cymru. Mae cariad Gwyneth at iaith, a’i chrefft a’i dawn fel cyfansoddwraig yn amlwg yn y caneuon grymus hyn. Hefyd yn ymddangos ar yr albwm mae Seckou Keita, y chwaraewr kora adnabyddus o Senegal, a Rowan Rheinigans, enillydd Gwobr Werin BBC Radio 2.

Cliciwch yma i prynnu eich gopi o Tro blaen llaw

*Ghazalaw* yw’r diweddaraf i’w ryddhau ar label Cerys Matthews

Ghazalaw

Ghazalaw, albwm gyntaf eponymaidd y cywaith Cymru / India, yw’r diweddaraf i gael ei ryddhau ar label recordiau Cerys Matthews, ‘Marvels of the Universe’, mewn cydweithriad gyda Theatr Mwldan.

Caiff yr albwm ei rhyddhau ar 25ain o Fedi 2015, gyda pherfformiadau byw yng Nghymru a Lloegr yn Nhachwedd 2015 gyda chefnogaeth gan Artist y Flwyddyn BBC Gorwelion – Kizzy Crawford.

Archebwch ymlaen llaw ar amazon.co.uk o’r 17eg o Awst ymlaen.

Y diweddara o D.C.

Trydydd diwrnod yr Wyl yn barod a’r dyddiau’n carlamu heibio! Cynulleidfaoedd brwd yn gwrando’n astud ac yn llawn diddordeb yng Nghymru a’r Cymry. Rydan ni’n rhannu pabell efo Hawaiiaid hawddgar ac mae’r Hwngariaid hynaws yn ein diddanu ni efo’u halawon gwerin bob nos. Gwledd o ddiwylliant o bob cwr o’r byd yma. Mae hi’n fraint bod yn rhan o frawdoliaeth ieithoedd lleiafrifol y byd. Llun ydi hwn o Roberto o Bolivia, roth fenthyg ei jarango imi!

20130705-110147.jpg

O Walia i Washington D.C.

Cyffrous iawn ydi cael fy ngwadd yn ôl i Ŵyl y Smithsonian Folklife yn Washington D.C. fis Gorffennaf. Sôn am fraint cael cynrychioli fy ngwlad ysgwydd-wrth-ysgwydd â chenhedloedd eraill y byd!

Mi ges i brofiadau rhyfeddol ar fy ymweliad diwethaf yn 2009 pan deithiodd haid afieithus o Gymry yno i rannu a dathlu ein diwylliant unigryw ar y ‘Mall’ , dafliad carreg yn unig o’r Tŷ Gwyn. Y tro yma mae’r pwyslais ar yr iaith Gymraeg a byddaf yn perfformio fel rhan o’r rhaglen ‘Ieithoedd lleiafrifol ac etifeddiaith ddiwylliannol’, yn cyflwyno fy nghaneuon a’m barddoniaeth a thrafod yr her a’r wefr o fod yn Gymraes yn yr ugeinfed ganrif ar hugain.

Yn ymuno â mi ar y siwrnai fydd y prifeirdd Twm Morys ac Ifor ap Glyn, a’r ieithydd a’r academydd Owen Saer. Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl a’r rhaglen cliciwch yma.